EDİ

i. bax ağı (ikinci mənada)

EDAM
EDİLƏMƏK

Digər lüğətlərdə