FIRLATMAQ

1. FIRLATMAQ Vaqif başını aşağı salıb barmağındakı əqiq üzüyü fırladırdı (Çəmənzəminli); HƏRLƏMƏK, FIRLAMAQ ..harada və nə barədə söhbet düşsə, Çaydaşlı sözü hərləyəcək, fırlayacaq, qətiyyət məsələsinə çıxaracaq (M.İbrahimov); DOLANDIRMAQ, FIRLANDIRMAQ, HƏRLƏNDİRMƏK

2. fırlatmaq bax tullamaq

FIRLANMAQ
FIRTINA

Digər lüğətlərdə