FƏND

Fars mənşəlidir, “priyom”, “tərz” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

FƏQAN
FƏR

Значение слова в других словарях