FARMAŞ

Ərəbcə məfrəş sözünün dialekt tələffüzü ilə bağlıdır. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

FARİZ
FASİLƏ

Значение слова в других словарях