FARİZ

Fərz edən deməkdir. Qadın adı kimi Farizə işlənir. Ərəbcə fərz, fərziyyə sözləri ilə qohumdur. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

FARİSEY
FARMAŞ

Значение слова в других словарях