GÜNƏŞ

I. i. (the) sun; ~ altında in the sun; ~də qızınmaq to bask in the sun; özünü ~ə vermək to sun oneself; ~in köməyi ilə / vasitəsilə by the sun; (istiqamət) with the sun, clockwise; ~in əksinə (istiqamət) against the sun, counter-clockwise; Günəş çıxıb / doğub The sun has risen; Günəş batıb The sun has set

II. s. sun elm. solar; ~ işığı sunlight, sunshine; ~ şüası sun beam; ~ tutulması solar eclipse; ~ sistemi solar system; ~ ləkəsi astr. sun-spots pl.; ◊ ~ vannası sun-bath; ~ saatı sun-dial

GÜNƏMUZD
GÜNƏŞLİ

Digər lüğətlərdə