GÜNBƏGÜN

Gün sözünün təkrarından və bağlama vasitəsindən törəyib. Gün bi­zim sözdür, isə farscadır. Necə gəlib girib araya? Niyə dəlmədeşik, az-maz, qar­maqarışıq, darmadağın sözləri ma ilə bağlanır, amma üzbəüz, dalbadal söz­lə­ri ba, bə ilə? –ma bizdə əsli ərəbcə olan bağlayıcısını bildirib, sonra onu sıxışdırıb çıxarıb; az-maz tipli sözlərdə bu, özünü hifz edə bilib. Əslində, gün­bə­gün tipli sözlərdə də olub, sonra dəyişib və şəklinə düşüb. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

GÜN
GÜNDƏM

Значение слова в других словарях