GÜNDÜZ

I. i. in the day-time, by day; (günortadan sonra) in the afternoon

II. s.: ~ növbəsi day shift; ~ tamaşası matinee fr.

GÜNDOĞAN
GÜNEY

Digər lüğətlərdə