GƏNCLƏŞMƏK

GƏNCLƏŞMƏK – QOCALMAQ Yenidən gəncləşirsən (H.Cavid); Bayaq da sənə ərz elədim, əvvəla, görürsən mən qocalmışam (Ə.Haqverdiyev).

GƏNC
GƏNCLİK

Digər lüğətlərdə