GƏRDƏK

Farscadır, girdə sözündəndir, “girdə (dəyirmi) çadır” mənasını əks etdirir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

GƏNƏŞMƏK
GƏRDİŞ

Значение слова в других словарях