GƏNÇAY

yeni görünən Ay; gözəl, qəşəng.
GƏNCƏXANIM
GƏRƏKMƏZ