GEDİŞAT

Bizdə -at(-ət) şəkilçisi olmayıb. Ehtimal ki, söz gərdişat kimi olub (alın­madır), sonra təhrif edilib və gedişat şəklində sabitləşib. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

GECƏNİ
GENERALİZASİYA

Значение слова в других словарях