GENERAL-MAYOR

i. major-general

GENERAL-LEYTENANT
GENERAL-POLKOVNİK

Digər lüğətlərdə