HÖRMƏT

Ərəbcədir, bizdə san (say) sözü işlədilib. Ondan da saymaq, sayın sözləri əmələ gəlib. “Hörmət etmək” mənasında aya feilini hörmətin sinonimi kimi ayadan əmələ gəlmiş ayaq kəlməsini işlətmişik. Hörmətsiz əvəzinə, ayaqsız sözünü işlətdiyimiz dövrlər olub. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

HÖRGÜC
HÖRÜMÇƏK

Значение слова в других словарях