HÜDÜLƏMƏK

Qərb dialektlərində işlədilir. Ediləmək (ağı demək) sözünün təhrifidir. Ediçi “ağı deyən”dir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

HÜDUD
HÜMBƏT