HAQQ

i. 1. right; ~ından istifadə etmək to exercise one’s right (to); 2. justice, truth; ~a mütabiq gəlmək to be* in accordance with the truth; ~ı müdafiə etmək to fight* for justice; ~ yolunda əzab çəkmək to sufferin the cause of justice; 3. pay, fee; salary; wages pl.; təhsil ~ı tuition fee; giriş ~ı entrance fee; əmək ~nın artması wage increase; nominal əmək ~ı nominal wages; 4. (üzvlük və s. ~ı) payment; due; həmkarlar üzvlük ~ı trade-union dues; üzvlük ~ı membership dues pl.

HAQDA
HAQQ-HESAB

Digər lüğətlərdə