İNGİLİSCƏ

z. 1. English; ~ danışmaq to speak* English; ~ danışa bilmək can speak English; Siz ingiliscə danışa bilirsinizmi? Can you speak English?; ~ yaza bilmək can write English; 2. in English; ~ yazmaq can write* in English; Mən ingiliscə yaza bilirəm I can write (in) English; Məktubu ingiliscə yazınWrite the letter in English; ~ demək to say* in English; Bu sözü ingiliscə deyin Say this word in English; ~yə tərcümə etmək to translate into English; Cümləni ingiliscəyə tərcümə edin Translate the sentence into English; ~dən tərcümə etmək to translate from English

İNGİLİS
İNGİLİSLƏŞMƏK

Digər lüğətlərdə