İSİNİŞMƏK

f. to get* accustomed (to) / used (to); to become* friends (with smb.); to become* acclimatized; Onlar bir-birinə isnişiblər They have got accustomed to each other, They have become friends with each other; Uşaq nənəsinə isnişib The child has got accustomed to his / her grandmother

İSİNİŞDİRMƏK
İSİNMƏK

Digər lüğətlərdə