İTİGÖZLÜ

İTİGÖZLÜ – FƏRSİZ Onu, o itigözlü, girdə və gülərüzlü müəllimi kim tanımır, kim əzizləmir? (Mir Cəlal); Fərsiz qoyunu qurd yeyər (Ata. sözü).

İTİ
İTİLİK

Digər lüğətlərdə