JURNALİST

I
сущ. журналист, журналистка (профессиональный литературный работник, занимающийся журналистикой). Jurnalistlər ittifaqı (birliyi) Союз журналистов, Azərbaycan jurnalistləri азербайджанские журналисты, xarici jurnalistlər зарубежные журналисты, akkreditə olunmuş jurnalistlər аккредитованные журналисты, jurnalistlər üçün mətbuat konfransı пресс-конференция для журналистов
II
прил. журналистский
JURNAL-QƏZET
JURNALİSTİKA

Digər lüğətlərdə