KÜKÜRD

I. i. kim. sulphur; brimstone; ~ vurmaq bax kükürdləmək

II. s. sulphuric; ~ turşusu sulphuric acid

KÜKÜ
KÜKÜRDLƏMƏK

Digər lüğətlərdə