KAĞAN

Mənbələrdə bu sözün yerinə bağan kəlməsi işlədilib və “halqa” kimi izah olunur. Ehtimal ki, boğmaq, bağlamaq feili zəminində yaranıb. Kağan boyun­du­ruq­la qolu birləşdirən halqaya deyilir. Deyim də var: kotan nə bilir ki, kağan nə çəkir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

KADASTR
KAİNAT

Значение слова в других словарях