KAFEDRA

KAFEDRA I is. [ yun. ] Auditoriyalarda mühazirəçi və ya məruzəçi üçün hündür yer. Məruzəçi yavaş-yavaş kafedraya qalxdı.

KAFEDRA II is. [ yun. ] Ali məktəblərdə bir və ya bir neçə yaxın fəndən dərs deyən müəllim heyəti. Azərbaycan dilçiliyi kafedrası.

İY
KAFTAR

Digər lüğətlərdə