KAMBİYO

mübadilə, dəyişmə
(valyuta); kambiyo muameleleri – valyuta əməliyyatları
mübadilə
KAMAŞMAK
KAMBUR