Türkcə-azərbaycanca lüğət

 • KLİMA CİHAZI

  kondisioner

  Tam oxu »
 • KLİTORİS

  dıllaq

  Tam oxu »
 • KOCA

  I ər, həyat yoldaşı II 1) nəhəng, böyük, iri; koca memleket – böyük ölkə; 2) qoca ər, böyük, iri, kişi, qoca, nəhəng

  Tam oxu »
 • KOCAKARI

  qocaqarı

  Tam oxu »
 • KOCAMAK

  qocalmaq

  Tam oxu »
 • KOCASIZ

  ərsiz qadın, ərə getməmiş

  Tam oxu »
 • KOÇ

  qoç

  Tam oxu »
 • KODAMAN

  böyük

  Tam oxu »
 • KODLAMAK

  kodlamaq, şifrələmək

  Tam oxu »
 • KOF

  boş; kof ceviz – içi boş qoz; kof kafalı – başıboş boş

  Tam oxu »
 • KOFLUK

  boşluq

  Tam oxu »
 • KOĞMAK

  qovmaq

  Tam oxu »
 • KOĞUŞ

  palata (xəstəxana); kamera (həbsxana)

  Tam oxu »
 • KOKARCA

  skuns (zoologiya)

  Tam oxu »
 • KOKLAMA

  (a) iybilmə; koklama siniri – iybilmə siniri iybilmə

  Tam oxu »
 • KOKLAMAK

  qoxlamaq

  Tam oxu »
 • KOKMAK

  qoxmaq

  Tam oxu »
 • KOKMUŞ

  iyimiş (ət, balıq və s.)

  Tam oxu »
 • KOKU

  1) iy, qoxu; 2) ətir ətir, iy, qoxu

  Tam oxu »
 • KOKULU

  ətirli, rayihəli

  Tam oxu »
 • KOL

  qol

  Tam oxu »
 • KOLA

  1) kraxmal, nişasta;) çiriş, yapışqan kraxmal, nişasta, yapışqan

  Tam oxu »
 • KOLALAMAK

  nişastalamaq, kraxmallamaq kraxmallamaq, nişastalamaq

  Tam oxu »
 • KOLALI

  nişastalı, nişastalanmış, kraxmallanmış; kolalı yaka – kraxmallı yaxa kraxmallanmış, nişastalanmış, nişastalı

  Tam oxu »
 • KOLAY

  asan, yüngül; kolay bir iş – asan iş asan, yüngül

  Tam oxu »
 • KOLAYLIK

  (-ğı) asanlıq; kolaylıkla – asanlıqla asanlıq

  Tam oxu »
 • KOLİ

  bağlama (poçt), banderol; değerli koli – qiymətli bağlama banderol

  Tam oxu »
 • KOLLAMAK

  1) gözləmək; fırsat kollamak – fürsət gözləmək; 2) qayğısına qalmaq, qeydinə qalmaq gözləmək, himayə etmək

  Tam oxu »
 • KOLONYA

  odekolon

  Tam oxu »
 • KOLORDU

  (-nu) korpus (hərbi)

  Tam oxu »
 • KOLTUK

  (-ğu) 1) qoltuq, qoltuqaltı çuxur; 2) kreslo, qoltuqlu kürsü kreslo, qoltuq

  Tam oxu »
 • KOMA

  klinik ölüm

  Tam oxu »
 • KOMODİN

  tumba, dolabça dolabça, tumba

  Tam oxu »
 • KOMPARTIMAN

  kupe; radyo kompartımanı – radio-rubka kupe

  Tam oxu »
 • KOMPLE

  dolu, tamamən

  Tam oxu »
 • KOMPLEKS

  kompleks, qarışıq, mürəkkəb

  Tam oxu »
 • KOMPLO

  suiq-qəsd; bir komplo kurmak – sui-qəsd təşkil etmək suiq-qəsd

  Tam oxu »
 • KOMPLOCU

  sui-qəsdçi

  Tam oxu »
 • KOMPOSTO

  1) kompot; 2) kompost (üzvi gübrə) kompot

  Tam oxu »
 • KOMPRİME

  həb

  Tam oxu »
 • KOMŞU

  qonşu

  Tam oxu »
 • KOMUT

  (-tu) komanda, əmr əmr, komanda

  Tam oxu »
 • KOMUTAN

  komandir

  Tam oxu »
 • KONAK

  (-ğı) 1) imarət, ev; 2) qonaq evi; konaklamak – gecələmək; 3) ordugah ev, imarət, ordugah

  Tam oxu »
 • KONAKLAMAK

  dincəlmək, gecələmək

  Tam oxu »
 • KONFEKSİYON

  don, tikili paltar don, hazır geyim

  Tam oxu »
 • KONFERANS

  konferans

  Tam oxu »
 • KONFOR

  komfort, rahatlıq

  Tam oxu »
 • KONFORLU

  komfortlu, rahat; konforlu bir hayat sürmek – firavan həyat sürmək komfortlu, rahat

  Tam oxu »
 • KONKURHİPİK

  (-ği) cıdır yarışı

  Tam oxu »