Türkcə-azərbaycanca lüğət

 • KEBAP

  kabab

  Tam oxu »
 • KEÇİ

  keçi

  Tam oxu »
 • KEÇİYEMİŞİ

  qaragilə mərcanı

  Tam oxu »
 • KEDER

  kədər

  Tam oxu »
 • KEDİ

  pişik

  Tam oxu »
 • KEFALET

  zaminlik

  Tam oxu »
 • KEFEN

  kəfən

  Tam oxu »
 • KEFİL

  zamin

  Tam oxu »
 • KEK

  keks

  Tam oxu »
 • KEKELEMEK

  kəkələmək

  Tam oxu »
 • KEKEME

  pəltək

  Tam oxu »
 • KEKLİK

  kəklik

  Tam oxu »
 • KEL

  keçəl, daz daz, keçəl

  Tam oxu »
 • KELEBEK

  (-ği) 1) kəpənək; 2) batterfley (üzmə növü) kəpənək

  Tam oxu »
 • KELEPÇE

  əl qandalı

  Tam oxu »
 • KELİME

  kəlmə, söz

  Tam oxu »
 • KELLE

  kəllə

  Tam oxu »
 • KEMER

  kəmər

  Tam oxu »
 • KEMİK

  (-ği) sümük; kemike işlemek – sümüyünədək işləmək sümük

  Tam oxu »
 • KEMİRMEK

  gəmirmək

  Tam oxu »
 • KENAR

  kənar, qıraq

  Tam oxu »
 • KENDİ

  özü; kendim – özüm; kendi kitabı – onun öz kitabı öz, özü

  Tam oxu »
 • KENDİLİĞİNDEN

  öz-özünə, özbaşına, öz arzusuyla; kendiliğinden anlaşılır – öz-özünə aydındır özbaşına, öz-özünə

  Tam oxu »
 • KENDİSİ

  özü

  Tam oxu »
 • KENETLEMEK

  bəndləmək, bitişdirmək

  Tam oxu »
 • KENETLENME

  birləşmə (kosmik gəmilərin)

  Tam oxu »
 • KENT

  şəhər

  Tam oxu »
 • KEPÇE

  1) parç, tayqulp, çömçə; 2) əl toru (uçan cücüləri və balıq tutmaq üçün) çömçə, parç, tayqulp

  Tam oxu »
 • KEPTAL

  (-li) kintal, sentner kintal, sentner

  Tam oxu »
 • KERE

  dəfə, kərə

  Tam oxu »
 • KERESTE

  1) taxta-şalban; 2) pinəçi ləvazimatı; 3) heyvərə, öküz, qanmaz, yonulmamış (söyüş) heyvərə, qanmaz, öküz, taxta-şalban

  Tam oxu »
 • KEREVİDES

  xərçəng

  Tam oxu »
 • KEREVİDES, KEREVİT

  xərçəng

  Tam oxu »
 • KEREVİT

  xərçəng

  Tam oxu »
 • KERHEN

  könülsüz

  Tam oxu »
 • KERMEN

  qala

  Tam oxu »
 • KERPETEN

  kəlpətin

  Tam oxu »
 • KERPİÇ

  kərpic

  Tam oxu »
 • KERVAN

  karvan

  Tam oxu »
 • KESAFET

  (-ti) sıxlıq; nüfus kesafeti – əhalinin sıxlığı sıxlıq

  Tam oxu »
 • KESE

  kisə

  Tam oxu »
 • KESİF

  qatı; kesif sis – qatı duman qatı

  Tam oxu »
 • KESİK

  kəsik

  Tam oxu »
 • KESİM

  rayon, zona, qurşaq bölüm, qisim, qurşaq, rayon, zona

  Tam oxu »
 • KESİN

  1) qəti, kəskin; kesin tedbirler – qatı tədbirlər; 2) dəqiq, müəyyən; kesin bilgiler – dəqiq məlumatlar dəqiq, kəskin, qəti, müəyyən

  Tam oxu »
 • KESİNLEŞMEK

  qətiləşmək

  Tam oxu »
 • KESİNLİK

  (-ği) 1) qətiyyətlilik; 2) dəqiqlik, müəyyənlik dəqiqlik, qətiyyətlilik, müəyyənlik

  Tam oxu »
 • KESİNLİKLE

  kəskinliklə, mütləq

  Tam oxu »
 • KESİNTİ

  kəsinti

  Tam oxu »
 • KESKİN

  iti, kəskin, tünd

  Tam oxu »