KECİNMƏK

kecinmək bax bəzənmək

KAZİNO
KEÇƏL

Digər lüğətlərdə