Kerosin, ağ neft

əsasən 140-3000C temperaturda qaynayan neft fraksiyası; maye karbohidrogen qarışığından ibarətdir. Neftin distiləsində və ya ağır neft məhsularının krekinqi prosesində alınır, sıxlığı 0,79-0,86 q/sm3-dır. Kerosin maye yanacaqla işləyən raket mühərikləri üçün efektiv yanacaq növüdür, bundan başqa K.-dən texnikada müxtəlif məqsədlər üçün istifadə edilir (traktor mühəriklərində, keroqaz və s. həmçinin çirkli alət və detaların yuyulmasında).
Kern
Kəşfiyat