KİP

KİP I is. Topa, yığın, qalaq. Meşədən bir kip odun gətirdi.

KİP II sif. Sıx, möhkəm. Kip örtülü pəncərədən keçib; Saçlarımı qarışdırır az qala (F.Sadıq).

KİMİ
KOMA

Digər lüğətlərdə