LEKSİKON
LEYLƏK
OBASTAN VİKİ
Lepidolit
Lepidolit — mineral, mika, K2(Li,Al)5-6 [Si6-7Al2-1O20](OH, F)4. == Haqqında == Lepidolit - K əvəz edən Na, Rb, Cs qatışıqları adidir. Muskovit ilə lepidolit arasında fasiləsiz izomorf seriya mövcuddur. Litiumlu mikalarını SiO2:Al2O3 nisbətinə görə lepidolitə 3:1; irvingitə - 6:1 və poliirvingitə 9:1 ayırırlar. Quruluşdan asılı olaraq monoklinik, ya da triklinik. Habitus lövhəcikvari. Ayrılması {001} üzrə mükəmməl. Aqreqatı: vərəqli-lövhəcikvari, incəpulcuqvari. Rəngi ağ, çəhrayı, solğun-bənöv­şəyi. Sərtliyi 2,5-4.

Значение слова в других словарях