MÖHBƏDDİN

Ərəbcə “dinə məhəbbət” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

MÖHBALI
MÖHTAC

Значение слова в других словарях