MÜDDƏT

\[alm. Dauer; fr. Durèe; ing. Duration; osm. tr. müddet, sayrure\] – öz bütünü daxilində alınmış, məhdud bir zaman parçası, axıb gedən zaman dilimində bir parça.
MÜCƏRRƏDLİK
MÜHARİBƏ

Digər lüğətlərdə