MÜQƏDDƏRAT

müqəddərat bax tale 1, 2

MÜQƏDDƏM
MÜQƏDDƏS

Digər lüğətlərdə