MÜXALİFƏT

Ərəbcədir, xilaf sözü ilə qohumdur, “əksinə, ziddinə olan” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

MÜHƏRRİR
MÜXƏMMƏS

Значение слова в других словарях