MIRTIQ

Yırtıq sözü ilə qohum olub. İndi məna uzaqlaşıb (dişin düşməsi ilə bağlı işlədilir). (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

MIX
MİARGİRİT

Значение слова в других словарях