MƏKAN

\[alm. Raum; fr. Espace; ing. Space; lat. Spatium; osm. tr. mekan; ər. ىِبْ \] – daxilində bir cismin ola biləcəyi yerlərin hamısını göstərən termin. Bütün var olanları içərisində ehtiva etdiyi yer. Fəlsəfənin təməl anlamı olaraq daha əvvəl Yunanlı atomistlərdə də vardır.
MƏİŞƏT
MƏQSƏD

Digər lüğətlərdə