MƏNSUR

MƏNSUR I is. [ ər. ] ədəb. Nəsr ilə yazılmış əsər. Son zamanlar mənsur əsərlərə daha çox meyil vardır.

MƏNSUR II is. [ ər. ] Qələbə çalmış, üstün gəlmiş. Kişi mənsur adamlar kimi sinəsini qabağa verib dayanmışdı.

MƏNSƏB
MƏNZİL

Digər lüğətlərdə