MƏZƏ

məzə bax 1. çərəz; 2. naz

MƏZARLIQ
MƏZƏLƏNMƏK

Digər lüğətlərdə