MAKROFAUNA

yun. makros – böyük + lat. Fauna – Roma mifologiyasında meşə və çöl ilahəsi, heyvan sürülərinin himayədarı

MAKREYKER
MAKROFLORA

Значение слова в других словарях