MAMA

MAMA I is. məh. Atanın bacısı, bibi. Mən mamagilə gedirəm.

MAMA II is. Uşaq doğuzduran şəfqət bacısı. Xəstəxanada otuz ildən çox mama olmuşam (Anar).

MALA
MAMALIQ

Digər lüğətlərdə