MEHRİBANLIQ

MEHRİBANLIQ – ƏTİACILIQ Əhməd onun səsindəki süni mehribanlığı duydusa da, üstünü vurmadı (İ.Şıxlı); Elə ətiacılığı onu hörmətdən salmışdı (S.Qədirzadə).

MEHRİBANLIQ – SƏRTLİK Dostun olsa rəşadət; Mehribanlıq, ədalət (M.Rahim); Surxayın sərtlik və ehtiyatkarlığı ailədən xaricdə özünü göstərirdi (M.İbrahimov).

MEHRİBANLAŞMAQ
MƏCBURİ

Digər lüğətlərdə