millət

is. nation f, peuple m ; nationalité f ; Birləşmiş ~lər Təşkilatı (BMT) Organisation f des Nations Unies (ONU) ; O hansı ~dəndir? De quelle nationalité est-il (elle)?

millənmək
millətçilik

Digər lüğətlərdə