MİZANQULULAR

Tovuzda nəsil adıdır. Mizan ərəbcə “tərəzi”, “nizam”, “sahman” anlamlarını verən sözdür. Qulu isə nəslin başçısı olub. Düzlük etalonu kimi tanındıqlarına görə Qulu adının əvvəlinə mizan kəlməsi artırılıb. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

MİYZAN
MİZGAH