MOLTANIDİLİ

Hindistanda Multan adlı şəhər var, vaxtilə oradan Azərbaycana ta­cirlər gələrmiş, müsəlman olmadıqları üçün yerli əhali tərəfindən pis qarşı­la­nırmış, həm də dilləri başa düşülmürmüş, moltanı dili anlaşılmaz dil anlamında işlədilib. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

MOLOTOV KOKTEYLİ
MONARXİYA