MUŞTUQ

Almancadır (mündüşdük), “ağız əşyası” deməkdir. Bizdə əmişkək sözü işlədilib. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

MUSSON
MUZD