nəşriyyat məhsulunu istehsal edən

Nəşriyyatın (naşirin) sifarişi əsasında nəşriyyat məhsulunun tirajının, yaxud tirajın bir hissəsinin istehsalını və buraxılışını təmin edən fiziki və ya hüquqi şəxs

nəşriyyat məhsulu
nəşriyyat proqramı