NƏQLİYYAT

Ərəbcə nağıl, naqil sözləri ilə qohumdur. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

NƏQQAL
NƏM-NƏM

Digər lüğətlərdə