ORTABAB

ORTABAB – YOXSUL Keçmişdə nə varlı, nə də yoxsul, nə aşağı, nə də ortabab olduğunu bilməyən, həmişə adamlara artıq və şübhəli gözə baxıb duran Vəli kişi soruşdu (M.İbrahimov).

ORTA
ORTABOYLU

Digər lüğətlərdə

-овник- верхоко́нный ико́нница камыши́нка ну́-кася сочлени́ться фигура́льный гриль-ба́р запроки́нуть отпирова́ть перегну́ться блясти канун скат bullfrog chichi multiple column oh-dee outrace picturedom высокомолекулярный недоумевать неуверенность помниться скок