PƏRAKƏNDƏLİK

PƏRAKƏNDƏLİK – YIĞCAMLIQ Tətillər dağınıq gedir hələlik; İnqilab sevməyir pərakəndəlik (S.Vurğun); Yığcamlıq R.Rza yaradıcılığı üçün səciyyəvidir.

PAYLAMAQ
PƏRİŞAN

Digər lüğətlərdə