PAYLAMAQ

PAYLAMAQ – YIĞMAQ Xonçadakı saçaqlı konfetləri xışmalayıb qızlara payladı (İ.Şıxlı); Meyvələr ağırlaşır; Şirə yığır özünə (O.Sarıvəlli).

PARILDAMAQ
PƏRAKƏNDƏLİK

Digər lüğətlərdə